SPRÁVA BD a SVJ

A) zpracování účetnictví - na základě předem dohodnutého termínu, zpravidla únor až březen zpracujeme účetnictví v naší kanceláři na našem softwaru. Doklady si vyzvedneme a vrátíme se zpracovaným účetnictvím. V průběhu roku jsou možné telefonické nebo emailové konzultace.

B) zpracování účetnictví a vyúčtování služeb - na základě předem dohodnutého termínu,  zpravidla únor až březen zpracujeme účetnictví a vyúčtování služeb v naší kanceláři na našem softwaru. Doklady si vyzvedneme a vrátíme se zpracovaným účetnictvím i vyúčtováním služeb. V průběhu roku jsou možné telefonické nebo emailové konzultace.

C) zpracování ekonomické a administrativní správy - na základě předem dohodnutých termínů (měsíčně nebo čtvrtletně) zpracováváme účetnictví, změny předpisů, seznamy neplatičů včetně rozeslání upomínek, aj. (viz rozsah nabízených služeb). Na konci roku, zpravidla únor až březen zpracujeme účetní závěrku, vyúčtování služeb a zprávu o hospodaření domu.

D) on-line zpracování účetnictví, vyúčtování služeb nebo ekonomické a administrativní správy - rozsah služeb si můžete vybrat dle výše uvedených bodů A) nebo B) nebo C) přičemž využijete cloudu v chráněném datovém centru, a přistupovat k němu budete ze svého počítače, nebo tabletu pomocí vzdálené plochy. V té můžete nahlížet do svého účetnictví. Může zadávat například příkazy a pokladnu, vystavovat faktury, nebo si vyjíždět základní přehledy.

 

ROZSAH NABÍZENÝCH SLUŽEB

účetnictví a mzdy
zpracování účetnictví a účetních závěrek
účetní, daňové a ekonomické poradenství
zpracování přiznání k DPPO, DPH a SD
zpracování personalistiky a mezd včetně zajištění styku s úřady SP, ZP a FÚ a účast na kontrolách
zpracování základních vnitropodnikových předpisů pro oblast účetnictví
služby spojené s užíváním jednotek
roční vyúčtování služeb (vodné a stočné, úklid, výtah, odvoz odpadu, teplo a teplá voda dle vyhlášky 372/2001)
kontrola odběrů energií, stanovování měsíčních záloh
předpis a platby
stanovování a evidence měsíčních záloh, evidence plateb  
příprava příkazů, případně realizace plateb dle pokynů výboru
evidence neplatičů a rozesílání upomínek, příprava podkladů pro soudní vymáhání
ostatní
zpracování roční zprávy o hospodaření domu
zpracování vyúčtování příjmů z pronájmu společných částí domu
účast na schůzi výboru
účast na shromáždění vlastníků
zajištění kontaktů na prověřené firmy (úklid, opravy a rekonstrukce, vymáhání pohledávek nebo právní služby)

 

ARCHIVACE DOKLADŮ

Převzetí a zpracování dokumentů, sepsání seznamu
Archivace dokumentů po zákonem stanovenou dobu
Skartace dokumentů 

 

POUŽÍVÁME SW

Pro ekonomickou správu používáme produkty společnosti Vydas software na něž vlastníme licenci. Systém SBN (správa bytů a nemovitostí) je vhodný pro družstva, společenství vlastníků, majitele domů i správcovské firmy. Program umožňuje evidenci bytů a nebytů (evidenci osob, poloch místností s mnoha parametry nutnými pro vyúčtování služeb), evidenci měřidel a odečtů, generování souboru SIPO, vyúčtování služeb, předpis nájemného nebo sledování a upozornění na lhůty jednotlivých revizí. Samozřejmostí jsou tiskové výstupy jako předpisy palteb, zálohy na služby, pasport jednotlivých jednotek, vyúčtování záloh na služby a další. Program je pravidelně aktualizován a je kompatibilní s účetním systémem POHODA.

Pro zpracování účetnictví a mezd používáme produkty společnosti Stormware na něž vlastníme licenci. Ekonomický systém POHODA je komplexní systém, který umožňuje zpracovávat daňovou evidenci i účetnictví. Jeho součástí jsou moduly fakturace, objednávky, sklady, mzdy, majetek, kniha jízd, adresář. Program má i další bohaté funkce jako jsou export dat ve formátu "xls" nebo "pdf", elektonické bankovníctví, a další.

  

ČeskyEnglish